Przejdź do głównej zawartości

Dystrybucja tokena

Ilość utworzonych tokenów Dexer wyniesie 500,000,000.

  • 35% z nich (150,000,000) zostanie przeznaczona na sprzedaż w trakcie oferty Private Sale oraz ICO.
  • Pozostałe 65% (350,000,000) na działania promocyjne i operacyjne związane z rozwojem serwisu Dexer.io.

Dystrybucja środków pozyskanych ze sprzedaży tokenów

Środki uzyskane ze sprzedaży tokenów zostaną wykorzystane do rozwoju serwisu Dexer.io i wzrostu ilości jego użytkowników. Przełoży się to w krótkim czasie na wzrost przychodów z reklam oraz wzrost wartości tokena. Procentową dystrybucję środków przedstawia poniższy wykres.

Dystrybucja środków pozyskanych ze sprzedaży tokenówDystrybucja środków pozyskanych ze sprzedaży tokenów

Inwestycje w rozwój zasięgu i zwiększenie liczby użytkowników serwisu Dexer.io (65%)

Zdecydowanie największa ilość pozyskanych środków (65%) zostanie przeznaczona na zwiększenie zasięgu serwisu Dexer.io Celem tego działania jest popularyzacja serwisu i zdobycie jak największej ilości użytkowników. Celem emisji tokenów społecznościowych Dexer jest (oprócz pozyskania środków na rozwój) pozyskiwanie nowych użytkowników. W trakcie trwania etapu publicznego (ICO) serwis będzie już funkcjonalny i w pełni operacyjny co pozwoli połączyć cele marketingowe projektu z celami marketingowymi serwisu. Szybko rosnąca liczba użytkowników natychmiast przełoży się na wzrost środków do skupu tokenów co w krótkim czasie wpłynie na ich rosnącą wartość.

Inwestycje w rozwój technologiczny (15%)

Środki przeznaczone na rozwój technologiczny pozwolą wprowadzić do oferty serwisu dodatkowe narzędzia i usługi (zgodnie z roadmapą projektu) wpływając na jego większą konkurencyjność, popularność i użyteczność dla inwestorów i właścicieli tokenów.

Działalność operacyjna (10%)

Nieznaczna część pozyskanych środków będzie wykorzystana w działalności operacyjnej serwisu związanej między innymi z utrzymaniem serwerów, mediów społecznościowych, obsługi klienta i sprzedaży usług.

Zapewnienie płynności (10%)

Wysoki budżet płynnościowy zapewni nieograniczone możliwości zakupu/sprzedaży tokenów na giełdach oraz pozwoli zrealizować projekty związane ze stakingiem oraz farmingiem tokenów.

Dystrybucja tokenów pozostających w posiadaniu Dexer

Pozostała część wygenerowanych tokenów przeznaczona zostanie na działania promocyjne i projektowe związane z serwisem Dexer.io. Poniższy wykres przedstawia ich dystrybucję:

Dystrybucja tokenów pozostających w posiadaniu DexerDystrybucja tokenów pozostających w posiadaniu Dexer

Fundusz (50%)

Gromadzi tokeny przeznaczone na operacyjne działania serwisu i wsparcie tokenami rozwoju serwisu zwiększając tym samym przychody i wartość tokenów.

Społeczność (10%)

Dla członków naszej społeczności aktywnie uczestniczących w rozwoju i pozyskiwaniu nowych użytkowników uruchomiony zostanie program lojalnościowy i wynagrodzenie w tokenach.

Marketing i sprzedaż (10%)

Działania związane z angażowaniem grup influencerów, partnerów i społeczności rynku krypto.

Płynność (10%)

Tokeny przeznaczone na zapewnienie płynności obrotu tokenami na giełdach.

Zespół doradców (10%)

Doradcy i partnerzy zaangażowani w rozwój i promocję serwisu.

Zespół (10%)

Otrzymane tokeny są uwalniane stopniowo (zgodnie z vestingiem):

  • 10% tokenów jest uwalnianych po TGE.
  • 2% Tokenów zostanie przyznane co kolejny tydzień, aż wszystkie Tokeny zostaną wydane.

Ten schemat zachęca zespół do dalszego silnego zaangażowania w sukces projektu i poprawia jego motywację podczas rozwoju projektu.