Przejdź do głównej zawartości

Standard tokena i informacje prawne

Standard tokena

Dexer to token wygenerowany i utrzymywany w standardzie BEP20, ponieważ standard ten oferuje wdrażanie inteligentnych kontraktów i wymianę tokenów po niskich kosztach. Dodatkowo użytkownicy tego blockchaina mają dostęp do popularnych aplikacji do utrzymywania portfeli a istniejące giełdy zdecentralizowane zapewniają nieograniczone możliwości przechowywania i wymiany tokenów w tym standardzie. Inteligentne kontrakty BSC (Binance Smart Chain) są proste i przejrzyste, a transakcje szybkie - z potwierdzeniem w kilkanaście sekund. W późniejszym okresie, wraz z rozwojem rynku blockchain możliwa będzie częściowa lub pełna migracja do innych blockchainów lub stworzenie własnego. Pozwoli to na jeszcze szersze działanie projektu Dexer i warstwy blockchain.

W tokenie zostanie zawarta również funkcjonalność antybotowa zapobiegająca frontrunningowi, czyli wyprzedzaniu transakcji zawieranych przez inwestorów przez automaty, które następnie sprzedają je po wyższej cenie, mniej korzystnej dla inwestora.

Czym jest Binance Smart Chain (BSC)?

Binance Smart Chain (BSC) to blockchain oferujący funkcjonalność smart kontraktów i kompatybilność z Ethereum Virtual Machine (EVM). BSC zostało uruchomione ze wsparciem dla bogatego wszechświata narzędzi Ethereum i DApps co ułatwia programistom przenoszenie ich projektów z Ethereum. Dla użytkowników oznacza to, że aplikacje takie jak MetaMask czy Trust Wallet można łatwo skonfigurować do współpracy z BSC. Binance Smart Chain osiąga ~3 sekundowy czas bloków dzięki algorytmowi konsensusu Proof-of-Stake.

Token Dexer a kwestie prawne

Token Dexer nie jest związany z żadnym emitentem oraz nie jest w nim zawarte żadne zobowiązanie do płatności z tytułu emisji tokenów ani prawo do czerpania zysków, dochodów, przychodów itp. Zasady działania tokena Dexer są odmienne od definicji papieru wartościowego oraz zasad działania tokenów finansowych typu security. Token Dexer nie reprezentuje prawa do jakiejkolwiek własności rzeczy, przychodów lub innych aktywów przedsiębiorstwa. Użytkownik tokenów może wymieniać je na usługi lub odsprzedawać innym osobom lub podmiotom.

Token Dexer jako cyfrowy kontrakt oparty o technologię Blockchain jest dostępny bez ograniczeń w każdym zakątku świata. Różne kraje, w różny sposób podchodzą do kwestii przepisów regulujących kryptowaluty i technologię Blockchain. Przed zakupem tokenów cyfrowych każdy nabywca powinien upewnić się, czy działanie takie jest w jego kraju dozwolone. Spółka Dexer LLC, która czuwa nad działaniem społeczności korzystającej z tokenów Dexer ma siedzibę w Gruzji i podlega prawu gruzińskiemu, zgodnie z którym obrót kryptowalutami oraz korzystanie z technologii blockchain są dozwolone i zgodne z prawem.