Przejdź do głównej zawartości

Pytania i odpowiedzi

Czy projekt skończy się po określonym czasie?

Nie. Celem projektu jest zbudowanie serwisu i usług, które ułatwią użytkownikom korzystanie z finansów zdecentralizowanych oraz pozwolą w prostszy sposób wymieniać, kupować i sprzedawać aktywa cyfrowe. Tego typu usługi będą w najbliższych latach nabierać znaczenia i wartości a użytkownicy, którzy poprzez tokena Dexer będą wspierać jego rozwój mają szansę wykorzystać wzrost jego wartości w przyszłości.

W jaki sposób firma będzie przeznaczać część swoich przychodów na wzrost wartości tokena?

Operatorem skupującym tokeny i dbającym o ich płynność jest Dexer LLC. Począwszy od pierwszego kwartału 2023 roku proces ten będzie cykliczny, a Dexer raz w miesiącu będzie raportował ilość skupionych tokenów. Na ten cel spółka systematycznie przeznaczać będzie 8% przychodów netto ze sprzedaży miejsc reklamowych w serwisie. Połowa skupionych tokenów będzie przeznaczona do skarbca a połowa będzie zasilała fundusz przeznaczony na wynagrodzenie członków społeczności za ich aktywność (programy lojalnościowe). Skarbiec tokenów będzie zablokowany do 2033 roku.

Jakie szacunkowo mogą być środki przeznaczane na skup tokenów w przyszłości?

Przy jednym milionie użytkowników serwis Dexer może przeznaczać około 500 tysięcy USD na skup tokenów rocznie. Po dwóch latach działalności szacujemy, że liczba użytkowników serwisu wyniesie 5 milionów a na skup tokenów Dexer będzie przeznaczał ponad 2,5 miliona dolarów rocznie.

Czy mogę wymienić tokena na usługi Dexera?

Tak. Dexer jest tokenem funkcjonalnym, za który będzie można w przyszłości zakupić usługi serwisu Dexer. Właściciele tokenów będą również otrzymywali lojalnościowe wynagrodzenie w tokenach powiązane z odwiedzalnością serwisu i ilością posiadanych tokenów dlatego opłaca się trzymać jak najwięcej tokenów Dexer.

Na co zostaną przeznaczone środki ze sprzedaży tokenów?

Środki pozyskane ze sprzedaży tokenów zostaną przeznaczone na rozbudowę społeczności i użytkowników serwisu Dexer.io. Wzrost liczby użytkowników przekłada się na wzrost jego przychodów reklamowych oraz w konsekwencji na wzrost wartości tokena Dexer i możliwość realizacji zysków przez nabywców tokena.

Jak długo Dexer będzie przeznaczał 8% swoich przychodów na wzrost wartości tokena?

Dexer zobowiązuje się do przeznaczenia 8% przychodów z reklam na skup tokena do kwoty stanowiącej dziesięciokrotność pozyskanych środków ze sprzedaży tokenów w trakcie Private Sale i ICO. Serwis Dexer.io jest centralnym punktem systemu tokenów a wzrost wartości tokena ma dla niego kluczowe znaczenie dlatego, w trakcie trwania projektu, możliwe jest dodatkowe zobowiązanie i zaangażowanie serwisu w skup i podnoszenie wartości tokena ponad wskazaną kwotę.

Gdzie będę mógł sprzedać tokena Dexer?

Projekt Dexer jest ściśle związany z giełdami i finansami zdecentralizowanymi dlatego tokenami będzie można handlować i je sprzedawać przede wszystkim na giełdach zdecentralizowanych. 10% pozyskanych środków oraz wyemitowanych tokenów zostanie przeznaczone na zapewnienie płynności i możliwości swobodnego obrotu tokenami w dowolnym momencie. Pierwszą giełdą, na której będzie można sprzedać tokeny będzie PancakeSwap.

Jaka jest cena zakupu tokena Dexer?

Początkowa cena zakupu tokena w ofercie ICO wynosi 0,016 USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie lub kryptowalucie. Cena ta będzie wraz z upływem czasu rosła.

W jaki sposób mogę nabyć tokena Dexer?

Tokena Dexer można nabyć we wczesnej ofercie prywatnej Private Sale, lub w ofercie ICO na stronie token.dexer.io. Po zakończeniu sprzedaży będzie można nabyć tokena Dexer na giełdach kryptowalut.

Ile mogę zarobić na tokenie Dexer?

Dexer to potencjalnie bardzo dochodowy projekt. Każdy powinien samodzielnie przeanalizować ryzyka i możliwe zyski płynące z zakupu tokenów oraz określić wysokość kapitału, który może w projekt zaangażować. Inwestycje tego typu są zwykle bardzo ryzykowne i powinieneś przeznaczać na nie tylko takie kwoty, które możesz stracić. Jednakże, wysokie ryzyko może być uzasadnione jeśli spodziewasz się wysokich zysków wielokrotnie przekraczających Twój początkowy wkład.

Czy zakup tokena Dexer jest bezpieczny?

Dexer to projekt, działający w rozwijającej się branży. Dexer posiada już gotowe technologie potrzebne do uruchomienia serwisu, umowy partnerskie oraz zespół doświadczonych ekspertów, co ogranicza ryzyka związane z wdrożeniem projektu. Ekonomia tokena oparta jest o znany model biznesowy a popyt na usługi serwisu Dexer.io będzie w najbliższych latach stale rósł. Oba te czynniki znacznie ograniczają ryzyko niepowodzenia projektu i wyróżniają token spośród przedsięwzięć opartych o pomysł lub nie sprawdzony model biznesowy.

Co to jest token Dexer?

Dexer to funkcjonalny token będący mechanizmem rozliczeniowym społeczności skupionej wokół serwisu Dexer.io.

Kiedy dostanę tokena Dexer?

Dystrybucja tokenów zaplanowana jest na czwarty kwartał 2022 roku. W momencie uruchomienia dystrybucji zapewniona zostanie płynność na giełdzie, aby można było tokenami natychmiast obracać. Dystrybucja będzie uwzględniała program vestingowy - 10% zakupionych tokenów otrzymasz od razu, a następnie w sposób liniowy 2% tokenów tygodniowo.

Dlaczego ilość tokenów jest stała (ma hard cap) i co to oznacza dla wartości tokena i jego inwestorów?

Projekt Dexer ma ściśle sprecyzowany cel i ustalone sposoby finansowania. Dzięki gotowym technologiom głównym celem emisji tokenów jest rozwój społeczności. Z tego względu liczba tokenów może być precyzyjnie ustalona. Ograniczona ilość tokenów i ich mała podaż stwarza dla inwestorów szansę szybszych i większych zarobków. Dzięki określonej, stałej ilości tokenów możesz oszacować, że ich dostępna liczba w wyniku skupu będzie się zmniejszać, wywołując nadwyżkę popytową i presję na wzrost ceny.

Czym jest User Activity Token?

Jest to token, którego Tokenomia oparta jest na działaniach społeczności. Liczba wykonywanych przez użytkowników serwisu działań (Activity) przekłada się na liczbę wyświetleń i przychody z reklam. Rosnące wpływy z reklam pozwalają na skup coraz większej ilości tokenów co ogranicza podaż i powoduje wzrost ceny tokena. User Activity Token jest rewolucyjną, autorską adaptacją koncepcji “move to earn” and “play to earn” oraz czerpie z doświadczeń koncepcji takich jak Activity = Reward, Rewards for Completing Activities, Activity Rewards.